Παιδοδερματολογία

Η παιδοδερματολογία είναι ο κλάδος της δερματολογίας που ασχολείται με τις δερματικές παθήσεις, οι οποίες εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας