Χαρτογράφηση Σπίλων

Η χαρτογράφηση σπίλων πραγματοποιείται από το δερματολόγο τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και έχει σκοπό την παρακολούθηση συγκεκριμένων σπίλων