Μυκητίαση

Η μυκητίαση αποτελεί συνηθισμένη λοίμωξη που προκαλείται από μικροοργανισμούς, οι οποίοι αναπτύσσονται σε κατάλληλες για αυτούς συνθήκες, όπως ζέστη και υγρασία.