Κρυοθεραπεία – Κρυοπηξία

Η κρυοπηξία-κρυοθεραπεία είναι μια μέθοδος αντιμετώπισης βλαβών του δέρματος με τη χρήση πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.