Αφαίρεση Σπίλων

Για να γνωρίζουμε πότε πρέπει να γίνεται αφαίρεση σπίλων θα πρέπει πρώτα να πούμε λίγα πράγματα για τους σπίλους γενικά.